vzor, vzor 2023, vzor smlouvy 2023

Vzory smluv v kompletuKomplet obsahuje vzory všech typů smluv pro firmy, podnikatele, soukromé osoby, města a obce, školy, bytová družstva a další subjekty. Vzory jsou připravené k okamžitému použití.

Smlouvy ...


Smlouva komisionářská
Smlouva kupní
Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Smlouva o dílo
Smlouva o důchodu
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o nájmu movité věci
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o nájmu služebního bytu
Smlouva o nápomoci při rozhodování
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
Smlouva o podnájmu bytu
Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
Smlouva o přepravě osob
Smlouva o přepravě věci
Smlouva o převodu družstevního podílu
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
Smlouva o převodu podílu v korporaci
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
Smlouva o sjednání zkušební doby
Smlouva o skladování
Smlouva o tiché společnosti
Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
Smlouva o úschově
Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu funkce likvidátora
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Smlouva o výměnku
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
Smlouva o zápůjčce - peníze
Smlouva o zřeknutí se dědického práva
Smlouva o zřízení práva stavby
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
Smlouva o zřízení služebnosti bytu
Smlouva o zřízení služebnosti cesty
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
Smlouva pachtovní - Pacht
Smlouva příkazní
Smlouva směnná
Darovací smlouva – budoucí majetek
Darovací smlouva – darování práva
Darovací smlouva – darování věci
Darovací smlouva – ochranná známka
Dědická smlouva
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí

Doložky do smluv ...


Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost

Pracovní smlouvy ...


Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Pracovní smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou

Pozn.: Uvedený seznam vzorů je orientační. Výrobce si vyhrazuje právo ke změnám v obsahu kompletu v souvislosti se změnami legislativy, členěním vzorů a jejich významu.