vzor, vzor 2023, vzor smlouvy 2023

Vzory GDPRV souvislosti s novým evropským nařízením GDPR byla do kompletu doplněna sada zcela nových, speciálních GDPR vzorů.

Vzory dokumentů GDPREvidenční arch pověřenců - vzor
Evidenční arch získaných souhlasů - vzor
Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů - vzor
Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu - vzor
Námitka proti zpracování osobních údajů - vzor
Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů - vzor
Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů - vzor
Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů - vzor
Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost - vzor
Odvolání poskytnutého souhlasu - vzor
Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení - vzor
Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - vzor
Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu - vzor
Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění - vzor
Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem - vzor
Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu - vzor
Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování - vzor
Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů - vzor
Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů - vzor
Průvodní list evidovaného souhlasu - vzor
Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem - vzor
Smlouva příkazní s pověřencem GDPR - vzor
Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce - vzor
Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem - vzor
Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie - vzor
Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek - vzor
Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení - vzor
Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte - vzor
Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení - vzor
Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací - vzor
Uplatnění práva na opravu osobních údajů - vzor
Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem - vzor
Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů - vzor
Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů - vzor
Záznam správce o činnostech zpracování - vzor
Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce - vzor
Žádost o doložení kopie poskytnutého souhlasu - vzor
Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů - vzor
Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány - vzor