vzor, vzor 2023

Vzory pro firmy a podnikateleKomplet Vám nabídne vzory všech písemných dokumentů pro vnitrofiremní komunikaci, pro řešení pracovně-právních situací, pro GDPR, pro jednání s obchodními partnery, zákazníky a dodavateli i pro komunikaci s úřady.

Obsahuje:
- vzory všech pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody, výpovědi, výtky, výzvy ...)
- vzory pro uzavírání smluv a dohod (kupní smlouvy, dohody, smlouvy o dílo ...)
- vzory pro profesionální komunikaci se zákazníky (nabídky, oznámení ...)
- vzory dle nařízení GDPR (získávání souhlasů, jmenování pověřence ...)
- vzory pro jednání s úřady, soudy a ostatnímí státními institucemi (žádosti, odvolání, sdělení ...).


Komplet vzorů pomáhá s přípravou písemných dokumentů již více než 30 tisíc uživatelům. V současné době jej používá 9.000 osob samostatně výdělečně činných, 3.000 společností s ručením omezeným, 1.000 akciových společností a stovky dalších subjektů.

Odkazy na podrobné informace: